ફાયનાન્સીયલ પ્લાનીંગ
ફાયનાન્શીયલ પ્લાનીંગ એટલે શું?

ફાયનાન્શીયલ પ્લાનીંગની કોઈ ખાસ વ્યાખ્યા નથી. તેને કોઈ બાબતની સીમા પણ લાગુ પડતી નથી. ફાયનાન્શીયલ પ્લાનીંગની પ્રવૃત્તિની પ્રક્રીયા...

read more »

રિસ્ક

આ પ્રશ્નોતરી દ્વારા તમોને કયો ‘જોખમ ઉઠાવવાનો વર્ગ’ વધુ અનુકૂળ રહેશે તથા તેને આનુસંગિક સારામાં સારા ‘એસેટ્સ એલોકેશન’ ની ભલામણ થઇ શકે...

read more »

ફાળવણી

અસ્કયામત ફાળવણી માટેની માર્ગદર્શિકા કંઇક આગળ આપેલા કોષ્ટક પ્રમાણે નક્કિ કરીશું...

read more »

સ્ટેટમેન્ટ ઓફ નેટવર્થ

આપણી નાણાંકીય સ્થિતિ શું છે તે જાણવા આપણી બધી મિલકતો અને જવાબદારીઓનું બેલેન્સ શીટ એટલે ચોખ્ખી સંપત્તિનું લીસ્ટ...

read more »

સંપત્તિની યોગ્ય વહેંચણી

આપણી નાણાંકીય સ્થિતિ શું છે તે જાણવા આપણી બધી મિલકતો અને જવાબદારીઓનું બેલેન્સ શીટ એટલે ચોખ્ખી સંપત્તિનું લીસ્ટ...

read more »

સોનામાં રોકાણ

સોનું વ્યાજ કે ડિવિડન્ડ રૂપી વળતર આપતું નથી. તમો જે મૂલ્ય-કીમત ચૂકવો છો તે સ્વસ્થતાકે શાંતિ મેળવવા માટે ચુકવો છો.

read more »

આપ પોતેજ રોકાણની જરૂરિયાત નક્કિ કરો

રોકાણ કરવા માટેના કેલ્ક્યુલેટર્સ...

read more »

નિવૃતિ માટેનો નિરાળો અભિગમ

તમારે કશીક નવી પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવા માટે રિટાયર થવાનું છે નહીં કે તમો કરતાં હતાં તે જુની પ્રવૃત્તિમાંથી...

read more »

રીવર્સ મોર્ટગેજ યોજના

આપણે ઘણાં નિવૃત્ત વ્યક્તિ / વડીલોને જોઈએ છીએ કે જેમના કોઈ વારસદાર નથી હોતા. અગર આ લોકોની જવાબદારી ઘણી વખત તેમના બાળકો...

read more »

વીલ

સામાન્ય રીતે ‘વીલ’ વિશે પ્રચલિત ખોટા ખ્યાલો એ છે કે તે જટિલ હોય છે. સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર જ બની શકે. વકીલ દ્વારા જ બની શકે. ફેમીલીમાં...

read more »

વીલમાં વપરાતા લીગલ શબ્દો ત્થા અર્થ

વીલમાં વપરાતા લીગલ શબ્દો તથા તેના સામાન્ય અર્થ કંઇક આ પ્રમાણે છે...

read more »