નિમંત્રણ
બચત શા માટે?

જીવનના જુદા જુદા લક્ષ્ય જેમ કે બાળકોનું ભણતર, મોટા પાયે બાળકોના લગ્ન, ટુ વ્હીલર, મકાન તથા રીટાયરમેન્ટ પ્લાનીંગ માટે બચત...

read more »

સંપતિ સર્જન પ્રત્યે

કોઈ વ્યક્તિને ‘સંપતી સર્જન’માં રસ ન હોય તેમ માનવામાં ન આવે, પરંતુ Procrastination (પ્રોક્રાસ્ટીનેશન) એટલે કે ખાસ કરીને બેદરકારી અને...

read more »

રોકાણ અંગેની તુલનાત્મક વિગતો

આપના જોખમ ઉઠાવવાની ક્ષમતાને લક્ષમાં લઈ વધુમાં વધુ વળતર મેળવવા તમારા નાણાંના રોકાણનું આયોજન કરી શકો અને દરેક વ્યક્તિના...

read more »

શુ કરવું ,શ ન કરવું

મ્યુચ્યુઅલ ફંડનાં ઈક્વીટી (૬૫%) તથા ડેટ (૩૫%) ના મિશ્રિત એવા ‘બેલેન્સ ફંડ’ માં રોકાણ કરી થોડા ઓછા જોખમે વધુ વળતરનો લાભ લઇ શકાય...

read more »