મુચ્યુઅલ ફંડ
કેટલા પ્રકાર ના છે?

મ્યુચુઅલ ફંડ તે એક સહિયારી બચતના ભંડોળથી વિશેષ કાંઈ નથી. ઘણા બધા રોકાણકર્તાઓની ભેગી થયેલી બચત સ્ટોક(શેર) ,બોન્ડ્સ અગર...

read more »

શેર બઝાર અને મ્યુચુઅલ ફંડ

આ શબ્દ વારંવાર સંભાળવા મળતો હોય છે. તો તે ‘Equity’ એટલે શું ? Equity એટલે Equal ownership of a Company. કંપનીએ...

read more »

ખોટા નિર્ણયોથી બચો

આવો, સંપત્તિના સર્જન માટેનું રહસ્ય સમજીએ. આ રહસ્ય બાબત મોટાભાગના રોકાણકર્તાઓ અજાણ છે. રોકાણના સુંદર ફળ પ્રાપ્ત કરવા સર્વશ્રેષ્ઠ...

read more »

રોકાણ પરત ક્યારે લેવું?

મ્યુચ્યુઅલ ફંડનાં ઈક્વીટી (૬૫%) તથા ડેટ (૩૫%) ના મિશ્રિત એવા ‘બેલેન્સ ફંડ’ માં રોકાણ કરી થોડા ઓછા જોખમે વધુ વળતરનો લાભ લઇ શકાય...

read more »

શેર બઝારના જોખમને નાથવાની સરળ રીત

જ્યારે પણ ‘ઈક્વીટી’ (શેર બજાર)ની વાત થાય ત્યારે સૌ પ્રથમ “તે ખૂબ જ ચંચળ અને જોખમી છે’ તેવો જ...

read more »